Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Liderzy 2017!

  Ogłosiliśmy wyniki VII edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie!

  Prezentujemy laureatów
  VII edycji Programu
  „Uczelnia Liderów”
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Co oceniamy?

W Programie „Uczelnia Liderów” oceniamy w szczególności:

-kształt oferty edukacyjnej uczelni oraz to, czy oferta uwzględnia potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej oraz tendencje tam występujące;

-wdrożone w uczelni rozwiązania mające na celu kształtowanie u studentów kreatywności, pomysłowości i postaw pro-innowacyjnych;

-proponowane przez uczelnię rozwiązania dydaktyczne zapewniające edukację praktyczną studentów;

-formy i zakres współpracy uczelni z przedsiębiorcami i innymi podmiotami otoczenia zewnętrznego;

-wprowadzone w uczelni rozwiązania w zakresie zapewniania jakości kształcenia;

-opinie na temat uczelni formułowane przez studentów, absolwentów i pracodawców.
 
Patronat medialny