Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Liderzy 2017!

  Ogłosiliśmy wyniki VII edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie!

  Prezentujemy laureatów
  VII edycji Programu
  „Uczelnia Liderów”
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Idea Programu

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego. W ramach Programu certyfikujemy szkoły wyższe, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów i aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. Program "Uczelnia Liderów" odbywa się corocznie od 2011 roku. Podsumowanie poszczególnych edycji Programu ma miejsce zawsze na przełomie czerwca i lipca.
 
Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymało dotychczas kilkadziesiąt znakomitych polskich szkół wyższych, w tym m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska, Collegium Civitas, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i wiele innych. Warto dołączyć do prestiżowego klubu Uczelni Liderów, który konsekwentnie tworzymy od 2011 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja programu certyfikacyjnego Fundacji.
 
W Programie „Uczelnia Liderów” mogą wziąć udział uczelnie wszystkich typów: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, jak również uczelnie niepubliczne, zarówno magisterskie, jak i licencjackie. Szansę na certyfikat i godło promocyjne „Uczelnia Liderów” mają szkoły wyższe, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość kształcenia, a ponadto: starają się budować własną ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, kształcą u swoich studentów kreatywność, pomysłowość i postawy pro-innowacyjne oraz zapewniają edukację praktyczną, opartą na nowoczesnych metodach dydaktycznych.
                                  
Certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywają uczelnie nowoczesne, innowacyjne, patrzące w przyszłość, ukierunkowane na rozwój. Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie u kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój.
 
Wyniki tegorocznej, VII edycji Programu „Uczelnia Liderów” poznamy wiosną 2017 roku, podczas uroczystej Gali Finałowej „Uczelni Liderów” w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Pałacu Staszica).
 
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ W PROGRAMIE – do 14 kwietnia 2017 r.

 
Program Certyfikacji „Uczelnia Liderów” adresowany jest do szkół wyższych, które:

-starają się budować własną ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej oraz tendencje tam występujące;
-kształcą u swoich studentów kreatywność, pomysłowość i postawy pro-innowacyjne;
-zapewniają edukację praktyczną swoich studentów;
-starają się dostosowywać treści i metody kształcenia do oczekiwań otoczenia zewnętrznego, w szczególności otoczenia gospodarczego;
-wdrażają nowoczesne, zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia;
-zapewniają udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w procesie kształcenia.
 

Dodatkowe informacje:

Jak zgłosić uczelnię do Programu? – kliknij!

Folder informacyjny (do pobrania) - kliknij!

Regulamin (do pobrania) - kliknij!


Patronat honorowy - kliknij!


Kontakt z organizatorem:

+48 32 747-26-03
kom. +48 607-035-169
biuro@fundacja-edukacja.org.pl
ankieta@uczelnia-liderow.pl
 

 
Patronat medialny