Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Jubileuszowa edycja Konkursu (2020)

  Zapraszamy do udziały w X edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”. Zapraszamy do rywalizacji o prestiżowy certyfikat dla liderów rynku edukacyjnego w Polsce.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie 2019!

  Prezentujemy laureatów
  9. edycji Programu
  „Uczelnia Liderów”. Zapoznaj się z listą uczelni wyróżnionych naszym prestiżowym certyfikatem.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Komisja certyfikacyjna

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja recenzentów złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym, rozwoju systemu edukacji i rynku pracy. W Komisji zasiadają m.in.:

 Prof. zw. dr hab. Dariusz Rott – wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektor Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

 

Prof. UE dr hab. Zbigniew Widera – pedagog, ekonomista i medioznawca, absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Międzynarodowego Studium Menadżerskiego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjalista w zakresie zarządzania szkolnictwem wyższym, transferu technologii, zarządzania przedsiębiorstwem i innowacyjności. Inicjator powołania Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.
 

Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk – politolog o szerokich zainteresowaniach naukowych (zarządzanie publiczne, jakość kształcenia, problemy współczesnej edukacji, zarządzanie jakością, systemy medialne, prawo konstytucyjne). Wykładowca akademicki, w latach 2012-2014 ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Kolegium Rektorów i Założycieli Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego. Jest autorem 10 monografii naukowych, w tym pierwszej na polskim rynku wydawniczym monografii na temat systemu medialnego Irlandii oraz 2 podręczników akademickich. Jego dorobek obejmuje ponad 70 publikacji naukowych. Publikuje m.in. na łamach „Współczesnego Zarządzania”, „Studiów Medioznawczych”, „Roczników Administracji i Prawa”, „Zeszytów Prasoznawczych” i „Problemów Komunikacji Społecznej”. Jest członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Verbum w Pradze. W latach 2004-2020 pełnił funkcję kierownika lub wykonawcy w piętnastu projektach badawczych realizowanych w kraju i zagranicą, finansowanych m.in. ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gminy Sosnowiec i Komitetu Badań Naukowych. Członek Zarządu Fundacji "Humanitas", zajmującej się działalnością w dziedzinie edukacji i szkolnictwa wyższego. Prywatnie miłośnik podróży. Odwiedził m.in. Stany Zjednoczone (Nowy Jork, Los Angeles), Grecję, Hiszpanie, Włochy i Francję. Hobbistycznie autor tekstów piosenek i scenarzysta.
 


Prof. UP dr hab. Krzysztof Czekaj - socjolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (od października 2014 roku kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii). Profesor nadzwyczajny w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Rozprawa habilitacyjna w Uniwersytecie Wrocławskim w 2008 roku. Obszar zainteresowań zawodowych to: socjologia miasta, socjologia edukacji, socjologia problemów społecznych. Autor 20 książek i ponad 90 artykułów. Recenzent prestiżowych czasopism naukowych w Polsce (Przegląd Socjologiczny) i w Wielkiej Brytanii (Ethnic and Racial Studies). Laureat indywidualnej nagrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie socjologii im. Ludwika Krzywickiego w roku 2010 za pierwszą polskojęzyczną, socjologiczną monografię pt. "Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce" (GWSH 2007).

 

Patronat medialny