Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Nowa edycja Konkursu (2019)!

  Trwa nabór wniosków w 9. edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”. Zapraszamy do rywalizacji o prestiżowy certyfikat dla liderów rynku edukacyjnego w Polsce.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie 2018!

  Prezentujemy laureatów
  8. edycji Programu
  „Uczelnia Liderów”. Zapoznaj się z listą uczelni wyróżnionych naszym prestiżowym certyfikatem.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Komisja certyfikacyjna

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja recenzentów złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym, rozwoju systemu edukacji i rynku pracy. W Komisji zasiadają m.in.:

 Prof. zw. dr hab. Dariusz Rott – wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektor Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

 
Prof. zw. dr hab. Piotr Wilczek - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (wydział Artes Liberales), od 2016 roku Ambasador RP w Stanach Zjednoczonych. Był profesorem wizytującym na uniwersytetach  w Stanach Zjednoczonych (Rice University, University of Chicago, University of Illinois at Chicago), wykładał gościnnie w Harvard University, University of Texas at Austin i Boston College, gdzie zdobył wszechstronną wiedzę na temat organizacji i zarządzania w sektorze szkolnictwa wyższego.


 
Prof. UE dr hab. Zbigniew Widera – pedagog, ekonomista i medioznawca, absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Międzynarodowego Studium Menadżerskiego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjalista w zakresie zarządzania szkolnictwem wyższym, transferu technologii, zarządzania przedsiębiorstwem i innowacyjności. Inicjator powołania Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.
 

Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk – politolog o szerokich zainteresowaniach naukowych (zarządzanie szkolnictwem wyższym, problemy współczesnej edukacji, zarządzanie jakością, zarządzanie publiczne). Wykładowca akademicki, w latach 2012-2014 ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Kolegium Rektorów i Założycieli Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego. Członek Zarządu Fundacji "Humanitas", zajmującej się działalnością w dziedzinie edukacji i szkolnictwa wyższego. Prywatnie miłośnik podróży. Odwiedził m.in. Stany Zjednoczone (Nowy Jork, Los Angeles), Grecję, Hiszpanie, Włochy i Francję. Hobbistycznie autor tekstów piosenek i scenarzysta.
 

Prof. UE dr hab. Maciej Mitręga - specjalista w zakresie zarządzania, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek komisji ekspertów w Business Centre Club oraz ekspert w gliwickim Parku Naukowo - Technologicznym. Stypendysta programu Marie-Curie Komisji Europejskiej i uhonorowany pozycją Honorary Research Fellow w University of Manchester.

 
Prof. UP dr hab. Krzysztof Czekaj - socjolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (od października 2014 roku kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii). Profesor nadzwyczajny w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Rozprawa habilitacyjna w Uniwersytecie Wrocławskim w 2008 roku. Obszar zainteresowań zawodowych to: socjologia miasta, socjologia edukacji, socjologia problemów społecznych. Autor 20 książek i ponad 90 artykułów. Recenzent prestiżowych czasopism naukowych w Polsce (Przegląd Socjologiczny) i w Wielkiej Brytanii (Ethnic and Racial Studies). Laureat indywidualnej nagrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie socjologii im. Ludwika Krzywickiego w roku 2010 za pierwszą polskojęzyczną, socjologiczną monografię pt. "Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce" (GWSH 2007).

 

Patronat medialny