Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Nowa edycja Konkursu (2019)!

  Trwa nabór wniosków w 9. edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”. Zapraszamy do rywalizacji o prestiżowy certyfikat dla liderów rynku edukacyjnego w Polsce.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie 2018!

  Prezentujemy laureatów
  8. edycji Programu
  „Uczelnia Liderów”. Zapoznaj się z listą uczelni wyróżnionych naszym prestiżowym certyfikatem.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Trwa nabór zgłoszeń do 9. edycji

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w 9. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „UCZELNIA LIDERÓW 2019”. O certyfikat "Uczelnia Liderów" mogą aplikować zarówno uczelnie, jak również - samodzielnie - ich podstawowe jednostki organizacyjne (np. wydziały). Certyfikat może więc być przyznany całej uczelni, ale także poszczególnym wydziałom uczelni, które - zgodnie z Regulaminem naszego Konkursu - posiadają samodzielność w zakresie poddania się procedurze certyfikacji.

W konkursie "Uczelnia Liderów" już po raz dziewiąty wyróżnimy w tym roku najlepsze polskie uczelnie, a także ich podstawowe jednostki organizacyjne, kształcące LIDERÓW SPOŁECZNYCH - absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie. Państwa uczelnia / wydział zasługuje na certyfikat, jeśli prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewność siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! Zgłoszenia w 9. edycji przyjmujemy w terminie do 12 kwietnia 2019 roku.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytujemy szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

 
Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymało dotychczas kilkadziesiąt znakomitych polskich szkół wyższych, w tym m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska, Collegium Civitas, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i wiele innych. Warto dołączyć do prestiżowego klubu Uczelni Liderów, który konsekwentnie tworzymy od 2011 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja programu certyfikacyjnego Fundacji.
 
W Programie „Uczelnia Liderów” mogą wziąć udział uczelnie wszystkich typów: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, uczelnie niepubliczne oraz podstawowe jednostki organizacyjne uczelni. Dajemy możliwość wystąpienia o certyfikat dla danego wydziału - na szczeblu podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a nie uczelni jako całości.
                                  
Certyfikat „Uczelnia Liderów” uzyskują uczelnie i wydziały nowoczesne, innowacyjne, patrzące w przyszłość, ukierunkowane na rozwój, wprowadzające na rynek pracy kreatywnych LIDERÓW ZMIANY SPOŁECZNEJ. Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie u kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój.
 
Wyniki tegorocznej, 9. edycji Programu „Uczelnia Liderów” poznamy w czerwcu 2019 roku, podczas uroczystej Gali Finałowej „Uczelni Liderów” w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.
 
Warunkiem uczestnictwa w Programie „Uczelnia Liderów” jest przesłanie na adres biura Programu wypełnionego zgłoszenia i ankiety certyfikacyjnej. Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną na adresy: info@fundacja-edukacja.org.pl oraz Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Rodakowskiego 14/168, 41-219 Sosnowiec. Ankietę certyfikacyjną należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:  info@fundacja-edukacja.org.pl. W przypadku drogi tradycyjnej (pocztowej) o przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego, a nie data dostarczenia zgłoszenia do siedziby organizatora. TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: do 12 kwietnia 2019 roku.
 

Dodatkowe informacje:

Jak zgłosić uczelnię do Programu? – kliknij!

Korzyści z udziału w Programie - kliknij!

Regulamin (do pobrania) - kliknij!Kontakt z organizatorem:

+48 32 747-26-03
kom. +48 607-035-169
biuro@fundacja-edukacja.org.pl
info@fundacja-edukacja.org.pl 
 
Patronat medialny