Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Nowa edycja Konkursu (2019)!

  Trwa nabór wniosków w 9. edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”. Zapraszamy do rywalizacji o prestiżowy certyfikat dla liderów rynku edukacyjnego w Polsce.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie 2018!

  Prezentujemy laureatów
  8. edycji Programu
  „Uczelnia Liderów”. Zapoznaj się z listą uczelni wyróżnionych naszym prestiżowym certyfikatem.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Wyróżnienia Specjalne

Wyróżnienia Nadzwyczajne „Primus”
 
Wyróżnienia przyznawane uczelniom, które w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
 
 
Wyróżnienia Nadzwyczajne „Aurea Praxis”
 
Wyróżnienia dla rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.
 
Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, JM Rektor Politechniki Śląskiej
 
Dr Marta Wiszniewska, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof  Kusal, JM Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 
Dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI, JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
 
 
Wyróżnienia Nadzwyczajne „Najwyższa Jakość Studiów”

 
Wyróżnienia otrzymają szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.
 
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 
Wyróżnienia Specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 
Wyróżnienie specjalne przyznane uczelniom, które wykazały największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej studentów i współpracy z otoczeniem społecznym od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 
Akademia Polonijna w Częstochowie
 
 
Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Współpracy Międzynarodowej”

Wyróżnienie specjalne przyznane uczelniom, które wykazują najwyższą aktywność w zakresie kształcenia międzynarodowego i współpracy z uczelniami zagranicznymi
 
Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
 
Patronat medialny