Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Nowa edycja Konkursu (2019)!

  Trwa nabór wniosków w 9. edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”. Zapraszamy do rywalizacji o prestiżowy certyfikat dla liderów rynku edukacyjnego w Polsce.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie 2018!

  Prezentujemy laureatów
  8. edycji Programu
  „Uczelnia Liderów”. Zapoznaj się z listą uczelni wyróżnionych naszym prestiżowym certyfikatem.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Relacja z Gali

28 czerwca 2018 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta Gala VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów - 2018”. W trakcie uroczystości rektorzy uczelni z całej Polski odebrali certyfikaty i statuetki przyznane w uznaniu wysokiej jakości kształcenia oraz prowadzenia studiów zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy. 
 
-Pozytywny wynik certyfikacji to efekt najwyższej oceny dla nowatorskich działań programowych i organizacyjnych wyróżnionych uczelni bądź wydziałów, ukierunkowanych na kształcenie zgodne z oczekiwaniami pracodawców, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. –Wszystkim nagrodzonym gratulujemy wysokiego wyniku punktowego certyfikacji oraz wielu osiągnięć, które przełożyły się na pozytywną decyzję Komisji Eksperckiej. Już po raz kolejny w Konkursie „Uczelnia Liderów” wskazujemy i nagradzamy instytucje akademickie wyróżniające się na edukacyjnej mapie Polski nie tylko najwyższą jakością kształcenia, ale również kreatywnością, innowacyjnością i nowatorstwem w realizowaniu misji społecznej i budowaniu kapitału intelektualnego dla potrzeb współczesnej gospodarki. Czujemy się zaszczyceni, że możemy gratulować przyznania certyfikatu „Uczelnia Liderów” wielu znakomitym polskim uczelniom i wydziałom – dodaje Grażyna Kaczmarczyk.

 Kształcenie dla rynku pracy było i jest jednym z najważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej. Ten trend widać po rosnących środkach unijnych przeznaczonych na modernizację kształcenia zawodowego, ale także po skali wsparcia dla działań ukierunkowanych na rozwijanie współpracy pomiędzy sektorem edukacji a przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia gospodarczego. Coraz cenniejszym kapitałem po stronie absolwentów szkół wyższych stają się elastyczność, mobilność i zdolność adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. To postawy, bez których trudno odnaleźć się we współczesnym świecie. Według amerykańskiego Ministerstwa Nauki 60 proc. nowych rodzajów prac, wykonywanych w XXI wieku, będzie wymagało umiejętności, które są obecnie posiadane jedynie przez 20 proc. potencjalnych pracowników. Istotnym zadaniem nauki i uczelni wyższych jest przeto przygotowywanie kadr w taki sposób, aby wyzwaniom przyszłości móc sprostać. Inwestowanie w kwalifikacje absolwentów szkół wyższych to najtańszy, a jednocześnie najbardziej efektywny sposób podnoszenia poziomu konkurencyjności kraju i tym samym przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. W Programie „Uczelnia Liderów” od 2011 roku nagradzane są te szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które tego rodzaju „inwestycje” realizują najlepiej i najskuteczniej.
 
-W trakcie Gali dokonaliśmy uroczystego wręczenia nadanych certyfikatów oraz podsumowaliśmy wyniki konkursu. Ogłosiliśmy również, które z certyfikowanych Uczelni otrzymały w tym roku Nagrody Nadzwyczajne (w formie statuetek). Gala była okazją do dyskusji wokół aktualnych problemów szkolnictwa wyższego, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania cennych, akademickich kontaktów – mówi Zygmunt Słabowski z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
Po Gali rektorzy i dziekani spotkali się na symbolicznej lampce szampana, jak również wysłuchali koncertu złożonego z największych hitów polskich i światowych list przebojów. 
 

Zobacz więcej
 
Galeria zdjęć z Gali – kliknij

Laureaci Konkursu „Uczelnia Liderów” – kliknij

Laureaci Wyróżnień Nadzwyczajnych – kliknij
 

 
 
Patronat medialny