Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Jubileuszowa edycja Konkursu (2020)

  Zapraszamy do udziały w X edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”. Zapraszamy do rywalizacji o prestiżowy certyfikat dla liderów rynku edukacyjnego w Polsce.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie 2019!

  Prezentujemy laureatów
  9. edycji Programu
  „Uczelnia Liderów”. Zapoznaj się z listą uczelni wyróżnionych naszym prestiżowym certyfikatem.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Relacja z Gali 2015

2 lipca 2015 r. w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Już po raz piąty przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski odebrali certyfikaty i znaki jakości poświadczające spełnianie najwyższych standardów w zakresie kształcenia dla rynku pracy i inwestowania w edukację praktyczną.

Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznano 35 uczelniom reprezentującym cztery kategorie: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz niepubliczne uczelnie licencjackie. Gościem honorowym Gali był prof. dr hab. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, który wygłosił przygotowany specjalnie na tę okazję wykład poświęcony 25-leciu uchwalenia przez Sejm ustawy o szkolnictwie wyższym.

Program „Uczelnia Liderów”, realizowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy. -W ramach projektu od pięciu lat z powodzeniem certyfikujemy szkoły wyższe wyróżniające się na rynku edukacyjnym działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością i nowoczesnością oferty kształcenia, nowatorskim podejściem do dydaktyki oraz wysoką jakością nauczania – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. –Nasz Program służy identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywaniu kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy – dodaje.

Tytuły "Uczelni Liderów" przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu).

Każdą uczelnię starającą się o certyfikat ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów, którzy analizują różne aspekty działalności szkoły w odniesieniu do dydaktyki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poza certyfikatem uczelnie otrzymują wnioski z takiej analizy, spisane w postaci syntetycznej recenzji. -Program „Uczelnia Liderów” to szansa na promocję uczelni mogących pochwalić się sukcesami w dziedzinie edukacji praktycznej studentów, ale to także możliwość uzyskania cennej informacji zwrotnej na temat efektywności strategii rynkowej szkoły, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach ekspertów – przekonuje Halina Przeniosło z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

W roku 2015 certyfikaty trafiły do 8 publicznych uczelni akademickich, 11 państwowych wyższych szkół zawodowych, 15 niepublicznych uczelni magisterskich oraz 1 niepublicznej uczelni licencjackiej. Najwyższy wynik punktowy i miejsce w ścisłej czołówce certyfikowanych uczelni osiągnęły:  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  Politechnika Świętokrzyska,  Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości  w Łomży, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku i Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Uczelnie te otrzymały zaszczytny tytuł „Primusa” V edycji Programu „Uczelnia Liderów”.

Oprócz certyfikatów zwykłych w ramach Programu corocznie przyznawane są wyróżnienia nadzwyczajne. W każdej edycji Konkursu Fundacja wyróżnia dodatkowo rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, przyznając im nagrody specjalne - statuetki Aurea Praxis. W tym roku nagrody te otrzymali: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. PWSZ, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Podczas Gali Finałowej „Uczelni Liderów” przyznane zostały również certyfikaty i statuetki nadzwyczajne pn. „Najwyższa Jakość Studiów”. Wyróżnienia te otrzymują szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. Wśród laureatów tej specjalnej nagrody znalazły się następujące uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

W tegorocznej edycji konkursu „Uczelnia Liderów” Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznał również, już po raz kolejny, srebrne certyfikaty „Uczelnia Liderów”. Otrzymały je uczelnie, które po raz trzeci odebrały laury w Programie, co świadczy o trwałości i długookresowym charakterze wdrażanych przez nie rozwiązań w zakresie edukacji praktycznej studentów i jakości kształcenia. Certyfikaty Srebrne trafiły do rąk rektorów: Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Łódzkiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

W związku obchodzonym w 2015 roku 25-leciem uchwalenia Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, w ramach tegorocznej edycji Programu „Uczelnia Liderów” ufundowano jeszcze jedną kategorię wyróżnień specjalnych  - Laury 25-lecia „Magna Academia” - dla rektorów szczególnie zasłużonych w rozwoju polskiego sektora akademickiego po roku 1989 oraz upowszechniania w nim idei wolności naukowej i przedsiębiorczości akademickiej. Wyróżnienia „Magna Academia” przyznano: prof. dr hab. Stanisławowi Mockowi, JM Rektorowi Collegium Civitas w Warszawie, prof. dr hab. Jerzemu Malcowi, JM Rektorowi Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pomiankowi, JM Rektorowi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. dr hab. Julianowi Auleytnerowi, JM Rektorowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz dr Markowi Kulczyckiemu, JM Rektorowi Akademii Biznesu i Finansów Vistula.

- Gdy w 2011 roku organizowaliśmy I edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, mottem były dla nas słowa Seneki Młodszego „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. W duchu tych słów zaprosiliśmy polskie uczelnie wszystkich typów do rywalizacji o znak jakości wyróżniający uniwersytety kształcące dla życia – uczelnie dialogu, otwarte na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, inwestujące w edukację praktyczną studentów, kształcące dla rynku pracy. Postanowiliśmy wyróżniać uczelnie, które potrafią słuchać głosu tych, dla których pełnią misję publiczną, a następnie potrafią na ten głos właściwie odpowiedzieć – mówił w trakcie Gali na Uniwersytecie Wrocławskim prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. –Jesteśmy pod wrażeniem Państwa innowacyjnych pomysłów, nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych, umiejętności dialogu z otoczeniem i zdolności do budowania kultury akademickiej, która z jednej strony oparta jest na tradycyjnych, wielowiekowych wartościach uniwersyteckich,  z drugiej – silnie ukierunkowana na przyszłość i sukces absolwenta na rynku pracy – gratulował laureatom „Uczelni Liderów” prof. Kaczmarczyk.

Ważnym elementem uroczystości w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego był wykład prof. Jerzego Malca, Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Honorowego Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, poświęcony dziedzictwu 25 lat wolności w polskim sektorze akademickim.  Prof. Jerzy Malec zaprezentował w nim przyczyny i konsekwencje „rewolucji edukacyjnej”, jaka nastąpiła w naszym kraju po 1990 roku.


Dodatkowe informacje:

Biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
tel. +48 32 747-26-03,
kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Patronat medialny