Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Liderzy 2017!

  Ogłosiliśmy wyniki VII edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie!

  Prezentujemy laureatów
  VII edycji Programu
  „Uczelnia Liderów”
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Trwa nabór zgłoszeń do VII edycji

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „UCZELNIA LIDERÓW 2017”. Już po raz siódmy wyróżnimy najlepsze polskie uczelnie kształcące zgodnie z potrzebami rynku pracy. Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytujemy szkoły wyższe, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów i aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.
 
Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymało dotychczas kilkadziesiąt znakomitych polskich szkół wyższych, w tym m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska, Collegium Civitas, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i wiele innych. Warto dołączyć do prestiżowego klubu Uczelni Liderów, który konsekwentnie tworzymy od 2011 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja programu certyfikacyjnego Fundacji.
 
W Programie „Uczelnia Liderów” mogą wziąć udział uczelnie wszystkich typów: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, jak również uczelnie niepubliczne, zarówno magisterskie, jak i licencjackie. Szansę na certyfikat i godło promocyjne „Uczelnia Liderów” mają szkoły wyższe, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość kształcenia, a ponadto: starają się budować własną ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, kształcą u swoich studentów kreatywność, pomysłowość i postawy pro-innowacyjne oraz zapewniają edukację praktyczną, opartą na nowoczesnych metodach dydaktycznych.
                                  
Certyfikat „Uczelnia Liderów” uzyskują uczelnie nowoczesne, innowacyjne, patrzące w przyszłość, ukierunkowane na rozwój. Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie u kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój.
 
Wyniki tegorocznej, VII edycji Programu „Uczelnia Liderów” poznamy wiosną 2017 roku, podczas uroczystej Gali Finałowej „Uczelni Liderów” w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 
Warunkiem uczestnictwa w Programie „Uczelnia Liderów” jest przesłanie na adres biura Programu wypełnionego zgłoszenia i ankiety certyfikacyjnej. Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną na adresy: ankieta@uczelnia-liderow.pl oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Rodakowskiego 14/168, 41-219 Sosnowiec. Ankietę certyfikacyjną należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres ankieta@uczelnia-liderow.pl. W przypadku drogi tradycyjnej (pocztowej) o przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego, a nie data dostarczenia zgłoszenia do siedziby organizatora. TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 14 kwietnia 2017 roku.
 

Dodatkowe informacje:

Jak zgłosić uczelnię do Programu? – kliknij!

Folder informacyjny (do pobrania) - kliknij!

Regulamin (do pobrania) - kliknij!Kontakt z organizatorem:

+48 32 747-26-03
kom. +48 607-035-169
biuro@fundacja-edukacja.org.pl
ankieta@uczelnia-liderow.pl
 
 
Patronat medialny