Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Liderzy 2017!

  Ogłosiliśmy wyniki VII edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie!

  Prezentujemy laureatów
  VII edycji Programu
  „Uczelnia Liderów”
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

NASZE CELE

-Identyfikowanie i wyróżnianie uczelni kształcących osoby kreatywne i twórcze, uczelni dbających o edukację praktyczną studentów – liderów na rynku pracy;

 -Zapewnianie uczelniom możliwości ewaluacji działań w obszarze dydaktyki i współpracy z otoczeniem zewnętrznym przez zewnętrznych ekspertów - specjalistów w dziedzinie zarządzania szkolnictwem wyższym;

 -Zapewnianie uczelniom informacji zwrotnej na temat jakości i efektywności ich działań w obszarze dydaktyki, współpracy z biznesem i budowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi;

 -Wspieranie polityki projakościowej w certyfikowanych uczelniach;

-Identyfikowanie i wyróżnianie uczelni dbających o przyszłość swoich absolwentów, pomagających im w „dobrym starcie” na rynku pracy;

-Zwiększanie zainteresowania kandydatów na studia ofertą szkół wyższych nagrodzonych certyfikatem „Uczelnia Liderów”;

-Wspieranie współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym;

-Propagowanie idei społecznej odpowiedzialności uczelni;

-Propagowanie idei przedsiębiorczości akademickiej;

-Promowanie rektorów uczelni działających na rzecz rozwoju edukacji dla rynku pracy;

-Działanie na rzecz pozyskiwania przez uczelnie środków zewnętrznych, pochodzących z otoczenia gospodarczego;

-Budowanie wizerunku certyfikowanych uczelni jako szkół nowoczesnych, innowacyjnych, przedsiębiorczych, dbających o losy swoich absolwentów;

-Propagowanie wysokich standardów edukacyjnych;

-Propagowanie „dobrych praktyk” w szkolnictwie wyższym;

-Wspieranie uczelni w działaniach na rzecz rozwoju edukacji dla rynku pracy.
 
Patronat medialny