Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Nowa edycja Konkursu (2019)!

  Trwa nabór wniosków w 9. edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”. Zapraszamy do rywalizacji o prestiżowy certyfikat dla liderów rynku edukacyjnego w Polsce.
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie 2018!

  Prezentujemy laureatów
  8. edycji Programu
  „Uczelnia Liderów”. Zapoznaj się z listą uczelni wyróżnionych naszym prestiżowym certyfikatem.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Opłata certyfikacyjna

 „Uczelnia Liderów”, jak większość polskich i międzynarodowych programów akredytacyjnych (np. ISO, Akredytacja Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Akredytacja SEM FORUM, Wiarygodna Szkoła, „Teraz Polska”, „Polska Nagroda Jakości”), przewiduje opłatę. Akredytacje środowiskowe, a do takich należy „Uczelnia Liderów”, nie korzystają bowiem ze środków publicznych – realizowane są przez organizacje pozarządowe lub instytucje branżowe. Program „Uczelnia Liderów” w części merytorycznej finansowany jest w większości ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Pozostała część kosztów projektu, w tym m.in.:

-koszty związane z obsługą wyjazdów audytorskich (np. koszty podróży i zakwaterowania recenzentów oceniających uczelnie),

-koszty związane z prowadzeniem stałego monitoringu jakości polityki edukacyjnej w certyfikowanych uczelniach w okresie obowiązywania certyfikatu (12 miesięcy),

-koszty organizacyjne związane z przygotowaniem gali finałowej Programu,

-koszty związane z promocją i obsługą public relations laureatów i Programu,

-finansowana jest z opłat certyfikacyjnych. Uczestnicy programu „Uczelnia Liderów” wnoszą opłatę wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku procedury akredytacji i otrzymania certyfikatu – szkoły wyższe, które nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów udziału w projekcie.

Uczestnik Programu, któremu został przyznany certyfikat, zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora jednorazowej opłaty akredytacyjnej w kwocie:
 • 2900 zł netto – w przypadku przyznania certyfikatu w kategorii „uczelnia publiczna” lub „uczelnia niepubliczna” dla uczelni o liczbie studentów do 5 tysięcy,
 • 3100 zł netto – w przypadku przyznania certyfikatu w kategorii „uczelnia publiczna” lub „uczelnia niepubliczna” dla uczelni o liczbie studentów powyżej 5 tysięcy,
 • 2400 zł netto - w przypadku przyznania certyfikatu w kategorii „podstawowa jednostka organizacyjna uczelnia publicznej” lub „podstawowa jednostka organizacyjna uczelnia niepublicznej”.

 
Patronat medialny