Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Liderzy 2017!

  Ogłosiliśmy wyniki VII edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie!

  Prezentujemy laureatów
  VII edycji Programu
  „Uczelnia Liderów”
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Opłata certyfikacyjna

 „Uczelnia Liderów”, jak większość polskich i międzynarodowych programów akredytacyjnych (np. ISO, Akredytacja Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Akredytacja SEM FORUM, Wiarygodna Szkoła, „Teraz Polska”, „Polska Nagroda Jakości”), przewiduje opłatę. Akredytacje środowiskowe, a do takich należy „Uczelnia Liderów”, nie korzystają bowiem ze środków publicznych – realizowane są przez organizacje pozarządowe lub instytucje branżowe. Program „Uczelnia Liderów” w części merytorycznej finansowany jest w większości ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Pozostała część kosztów projektu, w tym m.in.:

-koszty związane z obsługą wyjazdów audytorskich (np. koszty podróży i zakwaterowania recenzentów oceniających uczelnie),

-koszty związane z prowadzeniem stałego monitoringu jakości polityki edukacyjnej w certyfikowanych uczelniach w okresie obowiązywania certyfikatu (12 miesięcy),

-koszty organizacyjne związane z przygotowaniem gali finałowej Programu,

-koszty związane z promocją i obsługą public relations laureatów i Programu,

-finansowana jest z opłat certyfikacyjnych. Uczestnicy programu „Uczelnia Liderów” wnoszą opłatę wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku procedury akredytacji i otrzymania certyfikatu – szkoły wyższe, które nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów udziału w projekcie.

Uczestnik programu „Uczelnia Liderów”, któremu został przyznany certyfikat, zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w kwocie:

-2.000 zł netto – opłata obowiązuje uczelnie o liczbie studentów do 5 tys.
-2.500 zł netto – opłata obowiązuje uczelnie o liczbie studentów powyżej 5 tys.

w terminie wskazanym w wystawionej przez Organizatora fakturze - lipiec 2017 r.
 
Patronat medialny